Videregående kvantitative metoder

Kursusindhold

Faget omfatter en teoretisk og praktisk indføring i statistiske analyser på et videregående niveau og udbygger den i faget Kvantitative Metoder tilegnede viden.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende tilegner sig færdigheder, hvad angår brug af multivariate parametriske modeller for både kategoriserede og kontinuerte data. Der lægges vægt både på de muligheder, som disse metoder indeholder, og de forudsætninger, metoderne bygger på.

Engelsk titel

Advanced Quantitative Methods

Uddannelse

Sociologisk bachelor: 3. semester

Målbeskrivelse

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

· formulere en afgrænset og præcis problemstilling med udgangspunkt i sociologisk teori, som muliggør en relevant empirisk analyse

· inddrage de relevante analysemetoder fra pensum samt anvende disse på data i overensstemmelse med den formulerede problemstilling

· præsentere estimationsresultater, således at de centrale resultater i forhold til problemstillingen synliggøres

· forholde sig til de empiriske resultater i forhold til problemstillingen på en måde, der signalerer forståelse af de empiriske metoder og data – deres muligheder og begrænsninger

Årgangsforelæsninger på 3. semester

Pensum: Ca. 800 sider.
Pensumliste og læseplan udleveres første undervisningsgang. Kan evt. ses på Sociologis hjemmeside: www.sociology.ku.dk /studiet/kurser.asp
Kompendium kan købes ved semesterstart hos Academic Books på CSS, Øster Farimagsgade 5, bygning 7.

Meritstuderende skal kunne dokumentere Matematik på B-niveau

Bachelorniveau.
Faget Videregående Kvantitative Metoder skal tages sammen med faget Social Differentiering.

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kan skrives individuelt eller i grupper. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. Opgaven må maximalt fylde 15 sider inklusiv tabelmateriale (eventuelt yderligere tabelmateriale i bilag). Ved gruppebesvarelse tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.

Skriftlig aflevering (kun i faget Videregående kvantitative metoder). Opgaven kan skrives individuelt eller i gruppe.

Meritstuderende tilmeldt faget Videregående kvantitative metoder kan kun være i gruppe med andre meritstuderende. Spørgsmålet i Videregående kvantitative metoder stilles samme dag som det integrerede spørgsmål og skal udarbejdes på 12 dage. Opgaven må maksimalt fylde 12 sider inklusiv tabelmateriale (eventuelt yderligere tabelmateriale i bilag). Ved gruppeopgave tillægges 6 sider pr. ekstra studerende.

Det er ikke muligt at være i gruppe med sociologistuderende, som skriver integreret opgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 93,5
 • Forelæsninger
 • 30
 • Øvelseshold
 • 58
 • Eksamen
 • 93,5
 • Total
 • 275,0