Sociologiens videnskabsteori

Kursusindhold

Faget er en introduktion til centrale videnskabsteoretiske problemstillinger af relevans for sociologien. Nærmere bestemt omfatter faget en introduktion til forskellige retninger inden for moderne videnskabsteori og en gennemgang af centrale videnskabsteoretiske og metodologiske grundproblemer i sociologi, herunder af forskningen set i den sociale kontekst. Dermed omfatter faget også behandling af videnskabsteoretiske aspekter af spørgsmål, som introduceres i andre fag på uddannelsen, eksempelvis metodeindividualisme og metodekollektivisme, aktør-struktur, objektivisme-subjektivisme.

Formålet med undervisningen er mere generelt at gøre den studerende fortrolig med de erkendelsesteoretiske og metodologiske forudsætninger, som sociologiske teorier, begreber og forklaringer bygger på.

Engelsk titel

The Philosophy of Social

Uddannelse

Sociologisk bachelor: 3. semester

Målbeskrivelse

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

· udvælge og formulere en sociologisk relevant problemstilling

· udvælge egnede redskaber i form af videnskabsteoretiske begreber, teorier eller angrebsmåder til analyse af problemstillingen og begrunde valget heraf

· redegøre for de udvalgte videnskabsteoretiske begreber, teorier eller angrebsmåder og demonstrere forståelse af disse ved belysning af den formulerede problemstilling

· vurdere stærke og svage sider ved de videnskabsteoretiske begreber, teorier og angrebsmåder

· reflektere over den sociologiske relevans af videnskabsteoretiske begreber, teorier og angrebsmåder

Årgangsforelæsninger på 3. semester

Læsemængde: Ca. 800 sider.
Litteraturliste og læseplan udleveres første undervisningsgang.
Kompendium kan købes ved semesterstart hos Academic Books på CSS, Øster Farimagsgade 5, bygning 7.

Bachelorniveau

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Afløsningsopgave. Kan skrives individuelt eller i grupper. Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelse tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Petitum for afløsningsopgaven sammensættes frit af den/de studerende inden for rammerne af fagbeskrivelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 106,5
 • Forelæsninger
 • 32
 • Øvelseshold
 • 30
 • Eksamen
 • 106,5
 • Total
 • 275,0