Kønne(de) tal – kritisk blik på kvantitative metoder med fokus på køn og krop (SOMMER 2017)

Kursusindhold

Kurset har fokus på aktuelle anvendelser af kvantitative metoder indenfor området køn og krop i et tværdisciplinært og tværvidenskabeligt perspektiv. Forskellige undersøgelser og metodologier bliver analyseret med henblik på at belyse bias, begrænsninger og muligheder i den kvantitative metode. Der inddrages både det gode og mindre gode eksempel. På den måde kommer kurset til at udgøre et mødested/krydsfelt for forskellige discipliner og fagligheder, samtidig med, at det er en invitation til at udvikle et blik på kvantitative metoder  fra forskellige vinkler..TKurset er tematisk opbygget og består af en række forelæsninger af undervisere fra Københavns Universitet med ekspertise i kvantitativ metode, der introducerer aktuelle temaer, analyser og metodologiske overvejelser, herunder bl.a. kvantitativ metode i køns- og mangfoldighedsforskning, vold i nære relationer, prostitution, fedme og fitness, samt køn, krop og sundhed. Endelig bliver køns- og kropskategorier i WHO rapporter samt i nationale og europæiske data ressourcer belyst.

Køn og krop samt intersektionalitet som analytiske begreber vil løbende blive introduceret

Engelsk titel

Gender and Body Perspectives in Quantitative Methodologies (SUMMER 2017)

Uddannelse

BA/KA valgfag - Sommer 2017
 

Fagpakke KA2015:
Viden, organisation og politik
 

Målbeskrivelse

formålet med kurset er

at den studerende får kendskab til  køn og krop som analytiske begreber samt intersektionalitet  i relation til  relevante kvantitative analyser

at den studerende bliver i stand til at analysere begrænsninger og muligheder i den kvantitative metode  og i udvalgte cases.

at den studerende bliver i stand til kritisk læsning og diskussion af krop og køn i kvantitativ forskning

Forelæsning, gruppediskussion, studenterpræsentationer

Trykt kompendium

Kurset indgår i det tværfakultære Gender Certificate ordning se http:/​/​koensforskning.soc.ku.dk/​gendercertificate/​

Det henvender sig til studerende fra alle KUs fakulteter, især sund og science. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til kønsforskning eller kvantitative metoder og heller ikke, at den studerende selv skal udføre kvantitative analyser.

Arbejdsbelastning:

7,5 ECTS:

Forelæsning 28 timer
Undervisningsforberedelse 70 timer
Forberedelse 20 timer
Øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 48 timer
I alt 206 timer

10 ECTS:

Forelæsning 28 timer
Undervisningsforberedelse 120 timer
Forberedelse 30 timer
Øvelser 47 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
I alt 275 timer

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Løbende bedømmelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Løbende bedømmelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 120
 • Forberedelse
 • 30
 • Øvelser
 • 47
 • Eksamensforberedelse
 • 50
 • Total
 • 275