Matematik for sociologer - AFLYST

Kursusindhold

Kurset indeholder en introduktion til matrix-regning, differential og integral regning med anvendelser heraf inden for den linære og logistiske regressionsmodel samt sandynlighedsregning. Kursets faglige niveau holdes på et forholdsvis behersket niveau således at alle med minimum matamatik B fra gymnasiet kan følgte kurset. Undersiningen tilrettelægges endvidere sådan at der ikke kræves formelle forudsætninger i matematik for at følge kurset blot en vis fortrolighed med anvendelse af matematiske begreber og symboler.

Engelsk titel

Mathematics for sociologists - CANCELLED

Uddannelse

BA/KA Valgfag

Fagpakke (KA 2015): Velfærd, ulighed og mobilitet

Målbeskrivelse

For målet med kurset at give sociologistuderende de grundlæggende matematiske færdigheder bag kvantative metoder og spil-teori.

Kurset indeholder en introduktion til matrix-regning, differential og integral regning med anvendelser heraf inden for den linære og logistiske regressionsmodel samt sandynlighedsregning.

Den studerende skal forstå principperne de mest gængse esitmationsmetoder der anvendes i kvantitative metoder inden for sociologien. Mere specifikt drejer det sig om mindste kvadraters metode (ordinary least squares) til estimation af parametrene i den linære regressionsmodel og maksiumumlikelihood estimationsmetoden til  Endvidere skal den studrende forstå betydningen af forudsætningerne for estimationsmetoderne og hvilke konsekvenser der har for estimationerne når forudsætningerne bag metoderne ikke er opfyldt.

I forhold til at forstå maskmimumlikelihood metoden samt basale redskaber indenfor spil-teori er det endivere nødvendigt med en basalt kendsskab til sandsyndlighedsregning, hvorfor dette også er en del af kursets indhold.

Forelæsninger

Gould og Hurst (2009) Bridging the gap to University Mathematics, Springer; Fox (2009) A mathematical primer for social statistics.

B -niveau i matematik fra gymnasiet

VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

10 ECTS:
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 130
Øvelser: 104
Eksamensforberedelse: 11
I alt: 275

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamen
 • 11
 • Total
 • 206