Å - Udbydes KUN Sommer 2016 - (Mandeforskning, mænds liv og maskuliniteter) OBS! LUKKET FOR TILMELDING

Kursusindhold

Kurset byder på et varieret blik på maskulinitetsforskningens mangfoldighed, både med henblik på metodiske tilgange og teoretiske positioner.

Vi læser og diskuterer fremtrædende teorier og tekster indenfor feltet ’Mandeforskning’. Vi ser på den kritiske maskulinitetsforskning, ligestillingsdiskurser, mandebevægelser og nyere relationelle og situerede tilgange til beskrivelse af mænds levede liv.

Vi diskuterer begreber som mandighed og maskulinitet og tilgange til at undersøge og analysere dem. Vi ser nærmere på den nyere nordiske maskulinitetsforskning og hvad der rør sig nu. Er der brug for andre eller nye metoder til udforskning af mænds levede liv? Hvilke problematikker og temaer tager mandeforskningen op? Hvordan bidrager det til kønsforskningen? Hvordan kan mandeforskningens temaer og tendenser forstås i sociologisk perspektiv?


Foreløbigt program:

1. Introduktion til faget

• Hvad kan vi bruge mandeforskning til?

• Et lille historisk rids

• Hvordan kan vi forholde os til begreber som ’maskulinitet’ og ’mandighed'?
 

2. Klassiske perspektiver på mænd i kønsforskning

• Direkte og indirekte kønshierarkier

• (selv)Kritisk maskulinitetsforskning

• Maskulinitet som stereotyp og forskel
 

3. Historiske studier i ’mandighed’

• ’Mandigt’ og ’umandigt’ gennem tiden
 

4. Maskulinitet(er) i flertal 1

• R.W. Connels teori om hegemonisk maskulinitet

• Eksempler på undersøgelser og analyser ud fra hegemonitanken
 

5. Maskulinitet(er) i flertal 2

• Udfordringer til hegemonitænkning

• Maskulinitet fra hierarki til relation

• Eksempler på analyser ud fra situerede og relationelle tankegange
 

6. Mænd og seksualitet

• Teorier om mandlig seksualitet

• Eksempler på undersøgelser og analyser
 

7. Mænd og sundhed

• Aktuelle undersøgelser og analyser om mænd som patienter, sygdomsforebyggelse mm.
 

8. Fædre

• Den sociale konstruktion af faderskab gennem tiden

• Undersøgelser og analyser
 

9. ’Mænd der elsker mænd’

• Aktuelle og klassiske studier i seksuelle relationer mellem mænd

• Eksempler på kontroversielle metoder i udforskning af sex mellem mænd
 

10. Kvindelig maskulinitet og kønstransitioner

• Hvornår og hvordan anses kvinder for at være ’maskuline’?

• Hvordan opleves det at skifte køn?

• Hvornår ’er’ man det ene eller andet køn?
 

11 ’Når mænd mødes’

• Venskaber, brødre og andre nære ikke-seksuelle mand til mand relationer
 

12 ’Mænd der elsker kvinder’

•  Mænds oplevelser af heteroseksuelle parforhold, kærlighed, intimitet
 

13 Afrunding og spørgetime


14. Afsluttende seminar

Engelsk titel

Å - ONLY offered Summer 2016 - (Mens’ studies, mens’ lives and masculinities) NB! CLOSED FOR REGISTRATION

Uddannelse

BA/KA Valgfag
 


 

Målbeskrivelse

Mål for kurset er at de studerende får indblik i og forståelse for maskulinitetsforskningens mangfoldighed. Viden om temaer, teorier, metoder og positioner. Evne til at forholde sig analytisk, kritisk og nuanceret til forgiventagne maskulinitetsproblematikker samt teorier derom. De skal desuden kunne sætte maskulinitetsproblematikker i bredere sociologisk perspektiv.

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og diskussion

Kurset kræver aktiv deltagelse og inddrager konkrete relevante eksempler fra omverdenen. Nyhedsartikler, reklamer, billeder, TV-programmer, problematikker og pågående samfundsmæssige debatter kan vi tage op i løbet af kurset og sætte i spil med den læste teori. Vi laver desuden mindre reflekterende og observerende skriveøvelser i løbet af kurset og inddrager dem i undervisning og diskussion.

Kurset inddrager klassiske tekster om maskulinitet. Uddrag fra antologier om mænd, maskulinitet og mandighed. Samt nyere nordiske undersøgelser og tekster om bl.a. mandlig seksualitet og mænds sundhed.

Der udarbejdes et kompedium. Ekstra tekster lægges på Absalon.


Pensum:

2005 studieordningen: ca. 800 sider.

2015 studieordningen: ca. 600 sider

 

Kurset kræver selvstændigt engagement, forberedelse og deltagelse. Undervisningen er ikke primært baseret på tekstnære forelæsninger og det forventes derfor at pensum er læst inden, så vi ikke skal bruge tiden to gange på det samme: at underviseren gentager hvad der står i teksten, som I har haft mulighed for at læse.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i dagens pensum og sætter det i spil med konkrete eksempler, forskellige former for empiri og fagrelevante problematikker. Vi diskuterer tillige teksterne på tværs af hinanden i forhold til emnet. Kun særligt vanskelige tekster gennemgås tekstnært og slavisk. I bliver ikke ’hørt’ i dagens tekster og skal ikke være nervøse for at ’sige noget dumt’ (forskning i køn handler netop både om det banalt hverdagslige og de komplekse teorietiske perspektiver) og der er plads til at man ind i mellem ikke har nået at læse, men optimalt udbytte af undervisningstiden kræver generelt forberedelse, selvstændighed og ansvar for egen læring.

Der vil indgå gruppearbejde, skriveøvelser og diskussion såvel som mere traditionel forelæsning/​undervisning.

Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.

VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

7,5 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 60
Øvelser: 45
Projektarbejde: 13
Eksamensforberedelse: 60
I alt: 206

10 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 80
Øvelser: 55
Projektarbejde: 32
Eksamensforberedelse: 80
I alt: 275

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 60
 • Øvelser
 • 45
 • Projektarbejde
 • 13
 • Eksamensforberedelse
 • 60
 • Total
 • 206