Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Å - Udbydes KUN Sommer 2016 - (Introduktion til Stata)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
2016
Niveau Bachelor
Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bella Margrethe Mørch Marckmann (2-646f42757165306d7730666d)
  • Sociologisk Institut
Kursusnummer: ASOA05038U

Engelsk titel

Å - ONLY offered Summer 2016 - (Introduktion to Stata)

Kursusindhold

Faget er henvendt til studerende på samfundsvidenskabelige fag, der har kendskab til elementære kvantitative metoder og som gerne vil lære, hvordan disse kan udfoldes i statistikprogrammet Stata. Stata bliver brugt på en lang række forskningsinstitutioner, virksomheder og arbejdspladser. Kurset fokuserer på programmets grundlæggende opbygning og funktionalitet samt kendskab til de mest almindeligt brugte kommandoer. De studerende forventes at være i stand til at planlægge analyser og at forholde sig selvstændigt til valg af analyseteknikker mv.

Kurset forudsætter kendskab til elementære kvantitative metoder og statistik, herunder simple regressionsanalyser, da dette ikke gennemgås på kurset.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

  • klargøre data til analyser, herunder importere data, definere variabelnavne og-labels samt omkode variable
  • danne frekvenstabeller og krydstabeller
  • lave deskriptive analyser og beregne centrums- og spredningsmål
  • foretage signifikanstest
  • udføre simple regressionsanalyser
  • benytte Statas udviklede hjælpefunktion, online hjælpeværktøjer og videointroduktioner     

Anbefalede faglige forudsætninger

Kendskab til elementær statistik, herunder signifikanstest, korrelationskoefficienter og simpel regressionsanalyse.

Bemærkninger

Dette kursus har adgangsbegrænsninger. Kurset vil som udgangspunkt ikke blive udbudt igen. Du kan således ikke planlægge efter, at det udbydes i senere semestre, end hvad der fremgår af denne kursusbeskrivelse.

BEMÆRK: dette kursus kan ikke vælges af studerende på Sociologi, som allerede har haft STATA gennem beståelse af Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder I efter den 1/9 2010.

Kurset fungerer også som liniefag for specialiseringsretningen: Metode

Tilmelding

Deadline for signing up for Summer School courses is June 1st, 2016.

When signing up you are automatically signed up for exam.

Meritstuderende:  klik her

Uddannelse

BA+KA Valgfag

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen eller KA-studieordningen af 2005 for at kunne tage dette kursus.

Studienævn

Sociologisk studienævn

Kursustype

Korte kurser / Copenhagen Summer University

Underviser

2015:
Gunnvá Krett Aargard, guka@soc.ku.dk og
Carina Tengstedt, jsp193@alumni.ku.dk

2016:
Vil bliver opdateret snarest

Varighed

Skemagruppe

Forventet undervisningsplan:

Uge 33:
Mandag d. 15. august, 12-15
Tirsdag d. 16. august, 12-15
Onsdag d. 17. august, 12-15
Torsdag d. 18. august, 12-16.30

Uge 34:
Mandag d. 22. august, 12-15
Tirsdag d. 23. august, 12-15
Onsdag d. 24. august, 12-15
Torsdag d. 25. august, 12-16.30
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af korte underviseroplæg efterfulgt af øvelser. Undervisningen tager udgangspunkt i Stata 13. Studerende på Københavns Universitet kan installere programmet ved at henvende sig i IT. Vi anbefaler, at du installerer det på din computer før kursusstart.
OBS: Undervisningen er primært baseret på øvelser, og det forventes, at de studerende færdiggør øvelserne hjemme fra gang til gang. Øvelserne kan fx bestå i at importere et datasæt samt definere variabelnavbne og-labels, omkode variable ved hjælp af gruppering eller indeksering og foretage forskellige analyser samt redegøre for disses resultater.

Kapacitet

Der kan maksimalt tilmelde sig 25 studerende på kurset.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kim Mannemar Sønderskov: Stata - En praktisk introduktion. Hans Reitzels Forlag, 2. udg. 2014. Undervisningsnoter etc. udleveres undervejs.     

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Forberedelse 36
Øvelser 30
Teoretiske øvelser 30
Eksamensforberedelse 30
Total 154

Eksamen (Aktiv deltagelse)

Prøveform

Løbende bedømmelse
Deltagelse i øvelserne i undervisningen samt færdiggørelse af øvelser uden for undervisningen. Aflevering af 1-2 mindre skriftlige opgaver i løbet af kurset.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende