Valgfag - Nyuddannet psykolog: Udfordringer i det terapeutiske arbejde.

Kursusindhold

Dette kursus sætter fokus på, hvordan nyuddannede psykologer påvirkes af det terapeutiske arbejde. Hvordan reagerer den enkelte psykolog følelsesmæssigt i terapien på at indleve sig i sorg, depression, angst og håbløshed? Og hvordan påvirker det på lang sigt psykologers private, personlige og professionelle liv at være i kontakt med de mest smertefulde sider af menneskelivet?

Der er i dag en udbredt forestilling om, at psykologer er teknikere, der kan fikse mennesker hurtigt og effektivt uden at blive påvirket af det. Dog peger eksisterende forskning på, at psykologer ikke er usårlige, og at særligt nyuddannede psykologer oplever angst, desillusion og overinvolvering i forbindelse med arbejdet. Måden, hvorpå arbejdets udfordringer håndteres af den nyuddannede psykolog, har en afgørende betydning for psykologens faglige og personlige udvikling, herunder risikoen for udbrændthed, stress, angst og depression.

Formålet med kurset er at bringe deltagerne tættere på, hvad det vil sige at være klinisk psykolog i praksis, med fokus på det terapeutiske arbejdes udfordringer, samt hvordan vi som psykologer kan passe på os selv i det terapeutiske arbejde. Vi vil på kurset ikke mindst beskæftige os med, hvilke overordnede forhold der kan skabe bedre grobund for psykologers arbejdsglæde og professionelle udfoldelse.

Undervisningen vil bestå af en vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussion og praksisforberedende arbejde, og der vil være bidrag fra gæster udefra, heriblandt lektor og ph.d. Jan Nielsen, der vil tale om supervision af novicepsykologer, psykolog Søren Balling, der har arbejdet med psykologers håndtering af arbejdets udfordringer i bl.a. Kræftens Bekæmpelse og en tidligere praktikant, der vil give sine erfaringer videre.

 

Engelsk titel

Elective course - The novice therapist: The consequences of being a psychotherapist.

Målbeskrivelse

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Det forventes, at den studerende ved kursets afslutning skal føle sig bedre rustet til at træde ud i arbejdslivet som psykolog. Herunder skal den studerende være hjemme i begreber og viden, der vil kvalificere ham eller hende til at træffe valg, der fordrer en positiv faglig udvikling, individuelt og for psykologerne som faggruppe. Det forventes ligeledes, at den studerende kan redegøre for og diskutere relevant forskning ift., hvad der skaber arbejdsglæde for psykologer, samt for teorier om den psykologiske påvirkning af terapeuten i det terapeutiske arbejde.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
75% fremmøde og en fri skriftlig hjemmeopgave, der afleveres i Digital Eksamen. Se eksa-mensplanen for afleveringsdato.
1 studerende max 12 sider, 2 studerende max 15 sider og 3 studerende max 18 sider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28