Valgfag - Posttraumatisk stress

Kursusindhold

Faget vil give et indblik i den historiske og teoretiske forståelse af fænomenet posttraumatisk stress og PTSD-diagnosen, men vil i særlig grad fokusere på den nyeste forskning indenfor biologiske, kognitive og psykosociale forståelsesmodeller for posttraumatisk stress. Med eksempler fra underviserens og gæsteunderviseres egen forskning vil faget i særdeleshed fokusere på individuelle forskelle i reaktioner på potentielt traumatiske begivenheder; herunder risiko-, sårbarheds- og beskyttende faktorer, der medierer og moderer udviklingen af posttraumatiske stressreaktioner. I behandlingen af disse temaer inddrages såvel genetiske som neurokognitive, personlighedsmæssige og sociale faktorer og modeller. Slutteligt vil farmakologiske og psykoterapeutiske behandlingstilgange blive gennemgået, og de studerende vil få et praktisk perspektiv på traumebehandling.

Engelsk titel

Elective course - Posttraumatic stress

Målbeskrivelse

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
 • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

 • Forståelse af ætiologi og symptomatologi i posttraumatiske stressreaktioner

 • Forståelse af samspillet mellem biologiske, personlighedsmæssige og sociale risikofaktorer for udviklingen af posttraumatisk stress

 • Forståelse af neurobiologiske karakteristika og komplikationer ved udviklingen af PTSD

 • Forståelse af komplekse traumer og udviklinger af kompleks PTSD

 • Kendskab til farmakologiske og psykoterapeutiske behandlingsformer og virkningen af disse

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30