Valgfag - Krop og psyke

Kursusindhold

Kurset ser på forholdet mellem krop og psyke og hvilken betydning kroppen har for oplevelse, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske og det fænomenologiske. Desuden inddrages egen erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion.

 

Engelsk titel

Elective course - The Body and the Psyche

Målbeskrivelse

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppens betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
2015-Studieordningen

75% fremmøde og deltagelse i fysisk aktivitet af 2 timers varighed på Institut for Idræt og samt fri skriftlig hjemmeopgave, der skal afleveres i Digital Eksamen. Se eksamensplanen for afleveringsdato.
Opgaven bedømmes Individuelt, men kan skrives i grupper med op til 3 deltagere.
7,5 ects: 1 studerende max 12 sider, 2 studerende max 15 sider og 3 studerende max 18 sider
KA 2015 er pensum på 800 sider, idet 100 sider heraf kan udskiftes efter aftale med lærer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Total
  • 30