Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Psykiatri

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ida Hageman Pedersen (3-78777f4f7f82883d7a843d737a)
  • Institut for Psykologi
Kursusnummer: APSB11013U

Engelsk titel

Psychiatry

Kursusindhold

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik.

Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk
sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

  • Redegøre for grundlæggende træk ved den psykiatriske arbejdsmåde i forhold til en konkret praksis.
  • Identificere, beskrive og analysere centrale elementer ved psykiatriens diagnostik og behandling.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det anbefales, men kræves ikke, at Klinisk psykologi følges samtidig med eller er bestået forud for Psykiatri.

Tilmelding

Studerende med start sep. 2014 tilmeldes af administrationen.

Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2015

Uddannelse

Studienævn

Studienævn for Psykologi

Varighed

1 semester
14 uger, med start uge 36

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

Kapacitet

Ca. 30 studerende pr. hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/Bachelorstudiet/pensum_e16/

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Total 28

Eksamen (Ordinær, ekstraordinær, sygeeksamen/reeksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden har 5 timer til sin rådighed.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige, ikke elektroniske hjælpemidler.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende