Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Biologisk psykologi og neuropsykologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jesper Mogensen (15-6d68767368753170726a68717668714373767c316e7831676e)
  • Institut for Psykologi
Kursusnummer: APSB11005U

Engelsk titel

Biological Psychology and Neuropsychology

Kursusindhold

Biologisk psykologi og neuropsykologi omfatter såvel den normale som sygdoms- og skadesramte anatomi, fysiologi og neurokemi.

Biologisk psykologi og neuropsykologi beskæftiger sig primært med de basale biologiske mekanismer af betydning for forståelsen af centralnervesystemet og dets funktion under normale og sygdomsramte omstændigheder. Fokus er bl.a. på basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske og neurologiske områder. Fokus er også på nervesystemets prænatale (embryologiske) samt postnatale udvikling. Inden for de patologiske områder behandles psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) – belyst i et biologisk og neurobiologisk perspektiv. Herunder dækkes også psyko- og neurofarmakologi.

Der behandles det organiske (primært neurale) substrat for kognitive processer, og generelt introduceres og behandles nervesystemets funktioner.

OBS! Undervisningen foregår på engelsk

Målbeskrivelse

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende:

  • Identificere og redegøre for begreber, metoder og empiriske resultater inden for den biologiske psykologi og neuropsykologien.

Tilmelding

Førsteårsstuderende tilmeldes af administrationen.
 

Uddannelse

Studienævn

Studienævn for Psykologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester
14 uger, med start uge 36

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af forelæsninger.
Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

Undervisningssprog

Engelsk

Undervisningsmateriale

Pensumlister efterår 2016
http://www.psy.ku.dk/uddannelser/Bachelorstudiet/pensum_e16/

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Total 28

Eksamen (Ordinær, ekstraordinær, sygeeksamen/reeksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 hours med opsyn.
Multiple choice eksamen

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Vejledende karakterbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende