Valgfag - Psykotraumatologi: Krise og katastrofepsykologi

Kursusindhold

Kurset fokuserer på traumatiske kriser. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.

Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale.

 

Engelsk titel

Elective course - Acute and Post-traumatic Stress Reactions. Theory and Clinical Practice

Målbeskrivelse

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Den studerende skal ved kursets afslutning have grundlæggende teoretisk viden om psykotraumatologi, og hvilke specielle aspekter af traumet, personligheden og efterfølgende bearbejdning, som har betydning for reaktioner, forløb og heling.

Holdundervisning 14 uger.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
75% fremmøde (hvis 14 undervisningsgange skal der mindst være deltagelse i 11 undervisningsgange) og en skriftlig hjemmeopgave, der skal afleveres i Digital Eksamen.
1 studerende max 8 sider, 2 studerende max 12 sider og 3 studerende max 14 sider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28