Valgfag - Formidling

Kursusindhold

I al psykologisk virke er formidling et centralt element. Vi tager i undervisningen afsæt i formidling af psykologisk viden og vil derigennem berøre emner, der er særdeles relevante for den psykologiske gerning generelt betragtet. Forløbet er praksisorienteret og fokus er på, at den enkelte deltager udvikler sine kompetencer som formidler. Dette gennem oplæg, øvelser og feedback.

Engelsk titel

Elective course - The Teaching of Psychology

Målbeskrivelse

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Ved afslutning af valgfagsmodulet pa Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

Holderundervisning

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
75% fremmøde, aktiv deltagelse i form af en formidlingsaktivitet samt en Fri reflektionsopgave, der udleveres ved undervisningens start og afleveres i Digital Eksamen 1 uge efter sidste undervisningsgang
Omfang: Max 5 sider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Total
  • 24