Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Faghistorie II

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Oscar Salemink (10-733277657069716d726f446572786c7673326f7932686f)
  • Institut for antropologi
Kursusnummer: AANB11004U

Engelsk titel

History of Anthropological Theory II

Kursusindhold

Formålet med kurset er at præsentere den studerende for antropologiens historiske udvikling gennem en læsning af primærtekster. Dette indebærer en indføring i antropologiens teoretiske, metodiske og institutionelle udvikling.

De studerende indføres i antropologiens teoretiske, metodiske og institutionelle udvikling. Kurset begynder med en gennemgang af de klassiske sociologer (Marx/Durkheim/Weber) og beskæftiger sig efterfølgende overvejende med indflydelsesrige antropologer, der tilhører de store antropologiske skoler: britisk funktionalisme og strukturfunktionalisme, den amerikanske kulturantropologiske skole og den franske skole. Det er målet, at den studerende skal kunne se teoriernes muligheder og begrænsninger.

I faghistorie II præsenteres den studerende for perioden fra ca. 1950 og frem.

Målbeskrivelse

Den studerende skal med udgangspunkt i det stillede spørgsmål udarbejde en velstruktureret skriftlig fremstilling, der viser at han/hun kan:

  • identificere de væsentligste debatter i antropologien efter 1950
  • redegøre for disse debatters centrale begreber og indbyrdes forhold
  • diskutere periodens centrale begreber og dominerende problemstillinger
  • sammenfatte den faghistoriske udvikling i lyset af samfundets udvikling

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset Faghistorie I bør bestås før kurset Faghistorie II følges

Tilmelding

Ansøgningsfrist: 1. november for forårssemester.

 

Studienævn

Antropologi studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsningsrække og tutorials

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

En grundbog, som giver en samlet oversigt over faghistorien samt udvalgte artikler eller tekstuddrag, som giver et repræsentativt billede af centrale skoler og forskere.

Ca. 700 sider

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Forberedelse 216
Øvelseshold 28
Eksamen 3
Total 275

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.

Individuel, skriftlig 3 timers stedprøve uden hjælpemidler.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

1. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen på den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En 3 timers skriftlig eksamen ved næste eksamenstermin. Den studerende skal være tilmeldt reeksamen for at kunne deltage.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende