Faghistorie I

Kursusindhold

De studerende indføres i antropologiens teoretiske, metodiske og institutionelle udvikling. Kurset begynder med en gennemgang af de klassiske sociologer (Marx/Durkheim/Weber) og beskæftiger sig efterfølgende overvejende med indflydelsesrige antropologer, der tilhører de store antropologiske skoler: britisk funktionalisme og strukturfunktionalisme, den amerikanske kulturantropologiske skole og den franske skole. Det er målet, at den studerende skal kunne se teoriernes muligheder og begrænsninger. I faghistorie I præsenteres den studerende for perioden op til ca. 1950.

Engelsk titel

The History of Anthropoligical Theory I

Uddannelse

Bachelor niveau

Målbeskrivelse

Den studerende skal med udgangspunkt i det valgte spørgsmål udarbejde en velstruktureret skriftlig fremstilling, der viser at han/hun kan:
• identificere repræsentanter af væsentligste skoler i antropologien indtil 1950
• redegøre for centrale forfattere og tendenser i perioden
• diskutere periodens centrale begreber og dominerende problemstillinger

 

Forelæsningsrække, produktion af wikis i grupper.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Individuel, skriftlig 3 timers stedprøve uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 216
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 275