Antropologi I

Kursusindhold

De tematiske aspekter, der tages op på henholdsvis ’Antropologi I’ og ’Antropologi II’, skal introducere de studerende til antropologiske tilgange til: Tid og rum, slægtskab, social organisation, køn og alder, politik/magt, økologi, økonomi, etnicitet/identitet, kosmologi/religion, den globale distribution af samfundstyper, repræsentation/genre. Desuden præsenteres en etnografisk region på hvert semester. Fordelingen af felterne på de to kurser, fastsættes af underviser. På Antropologi I er der endvidere introduktion til Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek og til elektronisk referencehåndtering.

Engelsk titel

Anthropology I

Målbeskrivelse

Formålet med Antropologi I er dels at introducere den studerende for centrale tematiske felter i antropologien, dels at introducere til en etnografisk region. De studerende læser en monografi i løbet af kurset, der er knyttet til den valgte region og de tematiske aspekter, de har været igennem i antropologiske temaer.

Efter afslutningen på kurset, skal den studerende udarbejde en opgave, der viser, at han/hun kan:
· referere og sammenstille forskellige tekster med henblik på at identificere forskelle og ligheder i de måder teksterne anskuer emnet på.
· identificere og redegøre for forskellige antropologiske problemstillinger i pensum.
· Anvende analytiske begreber præsenteret på kurset i en analyse af empirisk materiale præsenteret på kurset.

I introduktionsopgaven skal den studerende vise, at han/hun kan redegøre for og referere centrale argumenter i et udvalg af tekster. Kravene til de skrivetekniske øvelser fastsættes af underviserne på kurset.

Forelæsninger, holdundervisning, vejledning og studenteroplæg

Der læses en monografi, uddrag af grundbog, artikelmateriale. I alt 1300 sider.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen er en bunden individuel fire døgns opgave, der består af 4-8 spørgsmål. Eksamensopgave: min. 18.000 og max. 22.000 anslag.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminarhold
 • 84
 • Øvelseshold
 • 28
 • Vejledning
 • 6
 • Forberedelse
 • 372
 • Studiegrupper
 • 6
 • Øvelser
 • 4
 • Eksamen
 • 32
 • Total
 • 560