Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Antropologi I

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Fini Henriques (15-786d7c6d7a36706d767a71797d6d7b4869767c707a7736737d366c73)
  • Institut for antropologi
Kursusnummer: AANB11001U

Engelsk titel

Anthropology I

Kursusindhold

De tematiske aspekter, der tages op på henholdsvis ’Antropologi I’ og ’Antropologi II’, skal introducere de studerende til antropologiske tilgange til: Tid og rum, slægtskab, social organisation, køn og alder, politik/magt, økologi, økonomi, etnicitet/identitet, kosmologi/religion, den globale distribution af samfundstyper, repræsentation/genre. Desuden præsenteres en etnografisk region på hvert semester. Fordelingen af felterne på de to kurser, fastsættes af underviser. På Antropologi I er der endvidere introduktion til Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek og til elektronisk referencehåndtering.

Målbeskrivelse

Formålet med Antropologi I er dels at introducere den studerende for centrale tematiske felter i antropologien, dels at introducere til en etnografisk region. De studerende læser en monografi i løbet af kurset, der er knyttet til den valgte region og de tematiske aspekter, de har været igennem i antropologiske temaer.

Efter afslutningen på kurset, skal den studerende udarbejde en opgave, der viser, at han/hun kan:
· referere og sammenstille forskellige tekster med henblik på at identificere forskelle og ligheder i de måder teksterne anskuer emnet på.
· identificere og redegøre for forskellige antropologiske problemstillinger i pensum.
· Anvende analytiske begreber præsenteret på kurset i en analyse af empirisk materiale præsenteret på kurset.

I introduktionsopgaven skal den studerende vise, at han/hun kan redegøre for og referere centrale argumenter i et udvalg af tekster. Kravene til de skrivetekniske øvelser fastsættes af underviserne på kurset.

Tilmelding

Ansøgningsfrist: 1. Juni for efterårssemester.

 

Studienævn

Antropologi studienævn

Underviser

Peter Henriques

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdundervisning, vejledning og studenteroplæg

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der læses en monografi, uddrag af grundbog, artikelmateriale. I alt 1300 sider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Seminarhold 84
Øvelseshold 28
Vejledning 6
Forberedelse 372
Studiegrupper 6
Øvelser 4
Eksamen 32
Total 560

Eksamen (Studerende indskrevet på BA i Antropologi)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksamen er en bunden individuel fire døgns opgave, der består af 4-8 spørgsmål. Eksamensopgave: min. 18.000 og max. 22.000 anslag.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

1. reeksamen:
En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt 1. reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende