Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundbegreber i sundhedsantropologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris


Pris kun for forelæsningsrækken er 4.000 DDK

20.000 DDK for hele modulet.

Niveau Master
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Hanne Overgaard Mogensen (14-6d6673736a3372746c6a73786a73456673796d777433707a336970)
  • Institut for antropologi
Kursusnummer: AANA20002U

Engelsk titel

Basic Concepts in the Anthropology of Health

Kursusindhold

Disciplinen giver en introduktion til sundhedsantropologien. Der fokuseres
på de centrale begreber, teorier og tematikker inden for
sundhedsantropologien. Kurset giver gennem en indføring i udvalgte
teoretiske retninger et historisk overblik og behandler emner som
medicinsk pluralisme, medicinske systemer, sygdoms- og
sundhedsopfattelser som sociale og kulturelle konstruktioner, sygehistorier og kropsopfattelser. I gennemgang af emnerne lægges der vægt på at give den studerende redskaber til at igangsætte diskussioner og refleksion på egen arbejdsplads, forstå samspillet mellem forskellige sundhedssystemer, som f.eks. det etablerede sundhedssystem og det alternative, såvel som betydningen af sociale og kulturelle sammenhænge for behandler- og patientrelationer i forskellige sundhedsmæssige relationer. Der vil blive lagt vægt på at de studerende i grupper arbejder med formidling af udvalgte monografier. Der arbejdes med responsgrupper.

Læs mere her: Læs mere her: http://sundhedsantropologi.dk/

Målbeskrivelse

De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og
færdigheder inden for følgende områder:


· Forståelse af centrale teorier og begreber inden for
sundhedsantropologien

· Gennem forståelse af sundhedsantropologisk teori- og
begrebsforståelse være i stand til at analysere konkrete
problemstillinger vedrørende sundhed, sygdom og helbredelse.
· Være i stand til at analysere et antropologisk værk og relatere det til
større teoretiske og samfundsrelaterede sammenhænge.


Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve
sig følgende faglige og sociale kompetencer:
· Kunne anvende specifikke sundhedsantropologiske teorier og
begreber på konkrete problemstillinger
· Kunne demonstrere forståelse for sammenhængen mellem generelle
antropologiske begreber og teorier og sundhedsantropologiske
analyser.
· Mundtligt kunne fremlægge en antropologisk analyse og forhold sig
til dens teoretiske position, metodiske tilgang og bidrag til
antropologien

Bemærkninger

Studerende indskrevet på Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi vil blive kontaktet omkring tilmelding og betaling for uddannelsen. Andre interesserede har muligheden for at følge forelæsningsrækken under Åben Uddannelse, læs mere her: http:/​​/​​sundhedsantropologi.dk/​​

Tilmelding

Ansøgningsskema findes på www.sundshedsantropologi.dk/tilmelding/koebenhavn/

Ansøgningen sendes til: Institut for Antropologi, Mastersekretariatet, Øster Farimagsgade 5, opgang I, 1353 København K eller via mail til msa@anthro.ku.dk

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi, modul 2

Studienævn

Antropologi studienævn

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen på modul 2 består af

· Fire seminarer (fredag-lørdag)
· 10 forelæsninger fordelt på 10 eftermiddage

I alt ca. 70 timers undervisning
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Udover de(n)
faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensum ca. 1400 sider (heraf selvvalgt monografi ca. 200 sider)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Seminar 52
Undervisningsforberedelse 303,5
Eksamen 37
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 14 dages skriftlig hjemmeopgave.
Bunden skriftlig opgave. Eksamensspørgsmålene formuleres og
udleveres af underviserne. Opgaven kan skrives individuelt eller i gruppe med max. 3 personer.
Ved gruppeopgave skal det fremgå tydeligt af opgaven, hvilke studerende der har skrevet hvilke afsnit. Indledning, konklusion samt evt.
delkonklusioner/​​opsummeringer kan skrives i fællesskab. Maksimum 20% af
opgaven må bestå af fælles dele.

Ved individuel besvarelse maks 24.000 anslag.
Ved gruppebesvarelse maks 48.000 anslag

Prøven kan aflægges på dansk, norsk, svensk eller engelsk

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Varighed: 14 dages skriftlig hjemmeopgave.

Reeksamen

1. Reeksamen: Den studerende får 14 dage efter bedømmelsen er offentliggjort til at udarbejde en ny opgave ud fra nye spørgsmål.

2. Reeksamen: Den studerende får 14 dage til at udarbejde en ny opgave
ud fra nye spørgsmål.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende