Øvelse: Strategisk Ledelse

Kursusindhold

Formålet med øvelsen er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. For at kunne udarbejde et budget og gennemføre en evaluering af en virksomheds økonomisk værdi samt træffe investeringsbeslutninger for en virksomhed er det i praksis også nødvendigt at kunne udarbejde og evaluerer virksomheders strategier.

Engelsk titel

Seminar: Strategic Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse
 • Analysere en branches fremtidige udvikling og økonomiske attraktivitet
 • Analysere en virksomheds ressourcer, aktiviteter og kompetencer og diskuterer hvordan den skaber konkurrencemæssige fordele og økonomisk værdi
 • Udvikling af konkurrence- og/eller vækststrategier for en konkret virksomhed
 • Udvikling af en koncernstrategi for en koncern.
 • Udvikling af en strategi for internationalisering eller for innovation for en konkret virksomhed
 • Evaluering af en konkret virksomheds strategi
 • Udarbejde en implementeringsplan for gennemførelse af en specifik virksomheds strategi.

Planlægnings/​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

“Exploring Strategy - Text and Cases - Tenth Edition”, by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér published by Pearson Education 2014.

Gennemførelse af en fag i mikro økonomi er en betingelse og deltagelse i et introduktionskursus i Strategisk Ledelse er en fordel men ej en nødvendighed.

Forår 2017:

Aftalemøde: Mandag den 6/2-2017 kl. 13-14
En halv times individuel frivillig vejledning: Den 1/3 kl. 10-16 og den 2/3 kl. 10-13
Aflevering af pre-opgave: Senest upload på Absalon den 3. april 2017 inden kl. 12
Præsentationer og opponeringer: Fredag den 21/4 kl. 9-16 og fredag den 28/4-2017 kl. 9-16

Lokaler og skema vil fremgå under "Se skema" lige inden semesteret begynder.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
- op til 20% stikprøve censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen og i Studieordningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206