Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Øvelse: Decentralisering og kommunaløkonomi - AFLYST

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Uge 36-50
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Henrik Christoffersen (21-6e6b74786f7134696e786f797a756c6c6b78796b74466b69757434717b346a71)
  • Økonomisk Institut
Kursusnummer: AØKK08346U

Engelsk titel

Seminar: Decentralisation and Local Government Economics

Kursusindhold

Øvelse sigter imod at give lejlighed til fordybelse i økonomisk teori om decentralisering og effektivitet. Ligeledes omfatter øvelsen problemstillinger, som vedrører relationerne mellem stat og kommuner, hvor kommunerne altså kan ses som agenter for staten i principalrollen. Her udgør det kommunale finansierings- og udligningssystem sammen med den indholdsmæssige regulering af kommunernes virksomhed helt afgørende mekanismer.  

Målbeskrivelse

Øvelsen skal omhandle økonomisk og økonomisk-politisk teori og empiri for indretningen af den offentlige sektors økonomi. Målet er at give de studerende redskaber til at kunne analysere generelle normative og deskriptive spørgsmål inden for offentlig økonomi, herunder danske forhold.
Øvelsen giver plads for både normativ og deskriptiv offentlig udgiftspolitik.  Den omhandlerr teori for de to felter velfærdsstaten kommunernes økonomi. Herudover kan inddrages problemstillinger vedrørende indretningen af den offentlige sektor, herunder incitamentsstrukturer i den offentlige sektor, samt diskussioner om offentlig vs. privat ejerskab.

Efter gennemførelsen af øvelsen skal de studerende kunne redegøre for centrale temaer inden for

  • Velfærdsstatsteori herunder fordelingsteori
  • Teorien bag social forsikring
  • Normativ og deskriptiv teori for overførselsprogrammer
  • teorien for offentlig tilvejebringelse af private goder
  • adfærdsøkonomisk teori og velfærdsstaten
  • Organisations- og incitamentsproblemer i den offentlige sektor herunder statens styring af kommunerne og principal-agent teori
  • problemstillinger vedrørende offentligt vs. privat ejerskab
  • indledende problemstillinger vedrørende privatisering og regulering

 

For at opnå højeste karakter skal de studerende på overbevisende vis demonstrere kompetence til at: 1) anvende metoder og resultater fra de ovenstående emneområder til at belyse disse og nærtbeslægtede emner inden for offentlig udgiftspolitik; 2) diskutere antagelser og analysemetoder i samme; samt (3) placere og diskutere emnerne i en dansk og international praktisk og empirisk kontekst svarende til hvad der er gennemgået til undervisningen.

Anbefalede faglige forudsætninger

Deltagelse forudsætter ikke, at andre bestemte fag er fulgt.

Tilmelding

for indskrevne studerende. Mere information om semesterstart, tilmeldingskrav, skema mm kan findes på  kandidatsiderne for undervisning på  KUnet.

Mere information om øvelser kan findes i KUnet under   Uddannelsens forløb.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Studienævn

Økonomisk Studienævn

Underviser

Henrik Christoffersen: Henrikc@cepos.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Aftalemøde, aflevering af comitment paper, selvstændigt arbejde, præsentationsdage og aflevering af final paper.

Første møde: 8. september 2016. Tid oplyses af underviser i Absalon.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

De deltagendes konkrete valg af emner kommer i høj grad til at bestemme valg af materiale. Relevant grundmateriale kan være:

Akerlof, George (1978). "The Economics of Tagging as Applied to the Optimal Income Taxation, Welfare Programs and Manpower Planning." American Economic Review 68:1, 8 19

Alesina, Alberto, Edward Glaeser og Bruce Sacerdote (2001). "Why Doesn't the United States Have A European Style Welfare State." Brookings Papers on Economic Activity 2:2001, s. 187 247. (

Ballard, Charles L. og Don Fullerton (1992). "Distortionary Taxes and the Provision of Public Goods," Journal of Economic Perspectives 6(3), s. 117 131.

Barr, Nicholas (1998). The Economics of the Welfare State, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.

Besley, Timothy and Maitreesh Ghatak (2003). "Incentives, Choice, and Accountability in the Provision of Public Services." Oxford Review of Economic Policy 19, 235 249.

Boadway, Robin og Michael Keen (2000). "Redistribution." Kap. 12 i Atkinson & Bourguignon (eds.) Handbook of Income Distribution, Vol 1. Afsnit 2, s. 677 701

Boadway, Robin og Bruce, Neil (1994). "The Government Provision of 'Private' Goods in a Second Best Economy" fra Defining the Role of Government: Economic perspectives on the State, Government and Competitiveness Project, School of Policy Studies, Queen's University.

Bruce, Neil og Waldman, Michael (1991). "Transfers in Kind: Why They Can Be Efficient and Nonpaternalistic," American Economic Review 81, s. 1345 51

Christoffersen, Henrik og Martin Paldam (2003): Markets and municipalities. A study of the behaviour of the Danish municipalities. Public Choice  114: 79-102.

Christoffersen, Henrik, Martin Paldam og Allan H. Würtz (2007). "Public Versus Private Production and Economies of Scale." Public Choice 130:311-328

Christoffersen, Henrik og Kurt Klaudi Klausen (2012): Den danske kommunekonstruktion. Syddansk Universitetsforlag. 

Christoffersen, Henrik, Anders Milhøj og Thomas Westergaard-Kabelamnn (2009): Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i de danske kommuner. Nationaløkonomisk Tidsskrift 147: 1 – 27 (

Cornes, Richard og Todd Sandler (1996). The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods. Cambridge: Cambridge University Press.

Dixit, Avinash (2002): Incentives and Organizations in the Public Sector. An Interpretative Review. The Journal of Human Ressources, Vol 37, No. 4. 696-727.

Dixit, Avinash og John Londregan (1996). "The Determinants of Success of Special Interests in redistributive Politics," Journal of Politics 58: 

Hagen, Jürgen von og Ian J. Harden (1995). Budget processes and commitment to fiscal discipline?. European Economic Review 39: 771-779

Hart, Oliver, Andrei Shleifer og Robert Vishny (1997). "The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons," Quarterly Journal of Economics 112,

Nichols, Albert L. og Richard J. Zeckhauser (1982). "Targeting Transfers Through Restrictions on Recipients." American Economic Review 72, 

Pedersen, Niels Jørgen Mau (2007): Den offentlige sektor i flere niveauer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag..

Rattsø, Jørn og Rune Sørensen (1998): Local governments integrated in a welfare state: a review of Norwegian local government. I Jørn Rattsø (Ed.): Fiscal Federalism and State-Local Finance. Side 49-67. Edward Elgar. Cheltenham.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 20
Projektarbejde 186
Total 206

Eksamen (Skriftlig aflevering)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Aflevering af en skriftlig opgave på dansk

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt til den skriftlige opgave.

 

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur
op til 20% stikprøve censur på den skriftlige opgave

Eksamensperiode

Deadline for aflevering af commitmentpaper: Senest 1. Oktober 2016

Datoer for præsentationer: uge 47

Dato for aflevering af den endelige opgave aftales med underviseren men ikke senere end 5. december 2016 kl 10

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på  kandidatsiderne for eksamen på KUnet.

Reeksamen

Aflevering af en skriftlige opgave og en efterfølgende mundtlig eksamen, hvor eksaminanden også kan blive stillet spørgsmål i de øvrige deltageres præsentationer fra den periode, hvor eksaminanden var tilmeldt undervisning.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende