Øvelse: Anvendt Corporate Finance på dansk (F)

Kursusindhold

Formålet er for den studerende, at tage udgangspunkt i et emne der behandles i ”Finance” og relatere dette til virkeligheden. Det er ikke vigtigt at det er ”corporate”, men det er en forudsætning at det er ”finance”. ”Anvendt” betyder at øvelsesopgaven skal henvende sig til en der praktiserer finance og give en anbefaling på baggrund af analysen, gennemført i øvelsen.

Engelsk titel

Seminar: Applied Corp. Finance - in Danish (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Den studerende bliver evalueret på baggrund af tre kriterier; struktur, indhold/analyse og anvendelighed. Struktur vil sige hvor godt argumentet bliver præsenteret igennem øvelsesopgaven. Indhold/analyse vil sige hvor dybt teori og data er analyseret – altså den klassiske opfattelse af ”faglig styrke”. Anvendelighed vil sige i hvor høj grad den studerende formår at anvende analysen i en virkelig situation / i hvor høj grad analysens konklusion er anvendelig for en, der praktiserer finance. Alle emner der anvender finance kan beskrives. Eksempler på emner er:

 • Værdiansættelse af en virksomhed
 • Optimal kapitalstruktur
 • Eksempler, konsekvenser (og løsninger) på financial distress i praksis
 • Asset specificity og kapitalstruktur
 • Strategisk kapitalstruktur / finance
 • Kvalitativ research (fx interview) af CFO
 • Empirisk test af fx rating, kapitalstruktur, likviditet, R&D
 • Researchnote til arbejdsgiver

Planlægnings/​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgavenl uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Aftales med underviseren

Det er en forudsætning at den studerende har haft et finance basics fag, som fx ”Corporate Finance & Incentives”. D.v.s. kender til CAPM og aktier, Fixed income og obligationer, Derivater, real options, kapitalstruktur basics, samt financial statement analysis.

Hvis den studerende vælger at lave en værdiansættelse af en virksomhed er der krav til, at dette bliver med stærkt fokus på finance frem for accounting. D.v.s. at omformuleringen af P&L skal have minimalt fokus og cost of capital, risk (beta), kapitalstruktur mm. skal have maksimalt fokus. Denne øvelse må ikke forveksles med øvelsen "Strategisk værdiansættelse af en virksomhed", om end der naturligvis er et vist overlap.

Forår 2017: (midlertidig)

Intromøde: 13. februar 2017 kl 16:15-18.00
Aflevering af præsentations-opgave: Ca. 10 dage før præsentationerne starter
Præsentationer: Uge 19 og 20. Dato og tid aftales med de studerende på intromødet.

Lokaler og skema vil fremgå under "Se skema" lige inden semesteret begynder.

Venligst hold øje med Absalon vedr ændringer– det er den studerendes ansvar at kunne modtage e-mails, abonnere på kalenderen mm for at holde sig opdateret omkring tid og sted - især intromødet.

Det anbefales kraftigt, at de studerende allerede i januar går i gang med de indledende tanker om opgaven. Det anbefales ligeledes kraftigt, at de studerende afleverer et færdigt resultat som præsentations-opgave, eller meget tæt på færdigt. Værdien af feedback og kommentarer er eksponentielt (og ikke bare lineært eller positivt) forbundet med færdighedsgraden af øvelsesopgaven til præsentationerne.


Efterår 2016:
Intromøde / Aftalemøde Mandag 12. september kl. 17-19
Aflevering af ”commitment paper” Mandag 19. september
Aflevering af præsentations-opgave Omtrent 10 dage før præsentationerne
Præsentationer af øvelsesopgaver Uge 46 og 47 (12. – 27. november) efter aftale
Aflevering af den endelige øvelsesopgave Mandag den 5. december

Efter præsentationerne er der tid til, for de studerende, at skrive øvelsesopgaven om, og dermed at inkludere det feedback og kommentarer, der kom frem under præsentationerne.
Grundet den særlige proces med genaflevering samt fremdriftsreformen, er der et hårdt tidspres på processen. Det anbefales derfor kraftigt at de studerende allerede i august går i gang med de indledende manøvrer, idet der kun er seks uger fra intromødet til første aflevering. Det anbefales ligeledes kraftigt, at de studerende afleverer et færdigt resultat som præsentations-opgave, eller meget tæt på færdigt. Dette skyldes at værdien af feedback og kommentarer er eksponentielt (ikke bare lineært eller positivt) forbundet med færdighedsgraden af øvelsesopgaven til præsentationerne.
Det er således en empirisk observation, at de øvelsesopgaver, der historisk har været længst fremme i processen ved præsentationerne, også er de øvelsesopgaver der er blevet bedst ved den endelige aflevering. Desuden er det også de selvsamme studerende der har lært mest. Det er min konklusion på dette, at de studerende der kommer bedst fra start, også opnår det bedste resultat i enden, både i form af karakterer, læring, samt i hvor høj grad de har værdsat forløbet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
- en projekt opgave på dansk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
- op til 20% stikprøve censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen og i Studieordningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206