Øvelse: Danmark og Bankunionen (F)

Kursusindhold

Til trods for, at finanskrisen ser ud til at have toppet, står Europa stadig foran en udfordring for, at få gang i en stabil økonomisk vækst. Derfor har Europa-Kommissionen igangsat en række meget store og centrale initiativer på det finansielle område til, at sikre et bedre fundament for økonomisk vækst i årene fremover. Et af de store initiativer er Bankunionen, som allerede er en realitet i en stor udstrækning i EURO området, men som Danmark ikke har taget stilling til om vi skal tilslutte os eller ej til trods for regeringens rapport om Bankunionen nu er færdig og offentliggjort. I tilknytning til Bankunionen er der etableret et helt nyt krisehåndteringsværktøj (et direktiv) med et helt nyt setup i Danmark om arbejdsdeling mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet (som får en helt ny rolle i det nye afviklingssystem) og Nationalbanken. Udover Bankunionen har Kommissionen foreslået så afgørende forhold som etablering af en Kapitalmarkedsunion for alle EU-landene, dvs. i modsætning til Bankunionen som er obligatorisk for EURO-landene men en valgmulighed for ikke EURO-lande så vil kapitalmarkedsunionen gælde for alle EU-landene. En central ting for Danmark er hvordan kommissionen vælger at få dansk realkredit integreret i den kommende EU lovgivning i f.eks. den kommende Grønbog om behandling af Covered Bonds og behandlingen af danske realkreditobligationer i kapitaldækningsreglerne i EU (det såkaldte CRDIV hvor den forrige regering med Margrethe Vestager i spidsen rejste EU tyndt for at redde dansk realkredit). Hertil kommer, at det kunne være en fordel at sammenligne EU forslagene med hvordan man har håndteret situationen i f.eks. USA.

Engelsk titel

Seminar: Denmark and the Banking Union (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Følgende emner er ”appetitvækkere” og kan hver især dække flere opgaver, dvs. emnet for hver opgave skal formentlig indsnævres og skæres til. Dette kan aftales på første aftalemøde. Der kan ligeledes vælges relaterede emner af de studerende, der ikke er nævnt her.

 • Hvorfor en bankunion i EU? Hvordan påvirker det forholdet mellem EURO- og ikke-EURO lande (økonomisk og politisk)? Hvad går Frankrigs forslag om en EURO-regering ud på?
 • Danmark indenfor og udenfor bankunionen – hvad er fordele og ulemper?
 • Sammenligning af bankunionen i EU med kapitalmarkedsunionen i EU med hensyn til de overordnede rammer, niveau af harmonisering/integration af markeder, organisering og formål
 • Hvorfor en kapitalmarkedsunion i EU og hvad kan læres fra USA? Hvad formål og ønsker kunne der være til en kapitalmarkedsunion i EU?
 • Fokus på udvalgte emner inden for grønbogen og de konkrete forslag om kapitalmarkedsunionen, for eksempel beskrivelse af markedet for securitisering og sammenligning med USA
 • Den ny dynamik i EU samarbejdet: Hvordan spiller bankunion, vækstdagsorden, krisestyring og Brexit sammen og hvor er EU på vej hen med den finansielle regulering?
 • Finanstilsynets rolle i den nye finansielle reguleringsproces efter at Danmark er blevet medlem af den magtfulde Basel-Komite og Danmark er blevet medlem af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA)
 • Grækenland – for eksempel beskrivelse af den økonomiske og politiske situation i Grækenland, konsekvenser for EURO-samarbejdet af Grækenland indenfor og udenfor EURO-samarbejdet mv.
 • UK indenfor og udenfor EU – beskrivelse af UKs situation og afstemning og hvilke konsekvenser, det vil have økonomisk og politisk for UK og EU, hvis UK melder sig ud af EU
 • Det kommende arbejde om covered bonds – kan de danske realkreditregler skrives om til EU regler? Hvordan håndteres realkredit i kapitaldækningsreglerne?
 • Det nye afviklingsregime i Danmark (baseret på EU regler), herunder for eksempel en sammenligning af Finansiel Stabilitets rolle før og efter det nye regime – hvad sker der, hvis en bank kommer i problemer? Hvad er en SIFI (systemisk vigtig bank) og hvad er de særlige makroøkonomiske og politiske problemer, hvis en SIFI kommer i problemer?
 • Afviklingsregimer – er der behov for et regime for forsikringsvirksomheder? Påvirkede finanskrisen forsikringsvirksomheder?
 • Bankunion – med eller uden fælles finanspolitik i EU – andre niveauer af integration (for eksempel EU DGS) – tilbage til tankerne om ØMU’en.
   

Planlægnings/​​​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Den studerende kan med fordel orientere sig i følgende litteratur:

 • Den danske regerings rapport om Bankunionen
 • Vismandsrapporten om Bankunionen
 • Rapporten fra regeringens SIFI-udvalg
 • Den såkaldte Rangvid-rapport som er den officielle rapport om finanskrisen i Danmark
 • EU Kommissionens forslag om Bankunion
 • Finansrådets rapport om Bankunionen
 • EU Kommissionens Grønbog om en kapitalmarkedsunion
 • Den Danske Regerings høringssvar til EU Kommissionens Grønbog om en kapitalmarkedsunion
 • Tænketanken Europa: Bankunion kræver politisk lederskab
 • Columbia Law and Economics Working Paper: Bank Resolution in the European Banking Union: A Transatlantic Perspective on What it Would Take
 • Centre for Economic Policy Research: Banking Union for Europe Risks and Challenges
 • Social Science Research Network: European Banking Union: Imperfect, But It Can Work


Yderligere litteratur med en længere specificering af kapitler og sidetal vil blive lagt ind i Absalon efter aftalemødet.

BA i Økonomi.
Interesse for, at sætte sig ind i de emner som øvelsen omhandler, vil selvfølgelig være en fordel.

Forslag til datoer:

• Aftalemøde: 8. februar 2017 kl 16.00
• Eventuel undervisning/vejledning (ekstra): Marts – april 2017
• Aflevering af pre-opgave: Maj 2017 (underviser informerer om dag+tid)
• Præsentationer: 16 og evt 17 maj 2017

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
- en seminar opgave på dansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
- op til 20% stikprøve censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen og i Studieordningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206