Øvelse: Produktivitetspolitik

Kursusindhold

Øvelsen beskæftiger sig med den problematik Produktivitetskommissionen blev sat i verden for at løse: At udvikle forslag til reformer, der kan løfte produktiviteten i det Danske samfund. Kursisterne vil blive introduceret til produktivitetsudviklingen i Danmark gennem de seneste årtier, samt til forskellige teorier om hvad der driver et samfunds produktivitet. På den baggrund skal kursisterne skrive en øvelsesopgave hvis formål er, at foreslå en konkret reform, der skal hæve produktiviteten i Danmark som helhed, eller indenfor en specifik branche. Kursisten skal argumentere for, at der er teoretisk og empirisk belæg for at reformen har den ønskede effekt, samt at den kan implementeres i praksis.

Engelsk titel

Øvelse: Produktivitetspolitik

Uddannelse

Kandidat i Økonomi
(Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut)

Målbeskrivelse

Produktivitetspolitik kan ske indenfor mange områder. Kursister kan fx beskæftige sig med:

 • Tiltag, der øger konkurrencen mellem virksomheder i brancher med lav konkurrence

 • Potentielt produktivitetshæmmende regulering, fx miljøregulering og planlov

 • Om eksisterende overenskomster blokerer for nye, smartere arbejdsgange

 • Om offentlige investeringer i fx forskning eller infrastruktur skal øges

 • Hvordan beskatning af fx erhvervsliv, iværksættere eller højtuddannede påvirker innovationsaktiviteten

 • Hvordan nye teknologier fra udlandet hurtigere kan blive udbredt i Danmark

Planlægnings/​​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

 • Produktivitetskommissionens rapporter, navnlig Analyserapport 1: Danmarks produktivitet – hvor er problemerne?

 • Syverson, Chad. "What Determines Productivity?." Journal of Economic Literature 49.2 (2011): 326-365.

Undervisningsplan:

Intromøde: Onsdag 8. februar 10.15-12.00
Introducerende forelæsninger: Onsdag 15.2, 22.2, og 1. marts 10.15-12.00.
Præsentationer i maj som aftales med de studerende på intromødet

Lokaler og skema vil fremgå under "Se skema" lige inden semesteret begynder.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
- en seminar opgave på dansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
- op til 20% stikprøve censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen og i Studieordningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206