Øvelse: Miljø-, ressource- og klimaøkonomi.

Kursusindhold

Formålet med øvelsen er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et videregående miljøøkonomisk emne efter eget valg og at opnå erfaring i skriftlig og mundtlig præsentation af eget oplæg samt i faglig diskussion af de medstuderendes oplæg.

Engelsk titel

Seminar: Environmental Economics.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi
Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Øvelsesdeltagerne vælger selv deres emne ud fra deres interesse. Emner for øvelsesoplæg kan fx være:

Bæredygtig udvikling: Teori og empiriske mål for bæredygtighed

Debatten om grænser for vækst før og nu

Økologiske sammenbrud: Teori og historiske eksempler

Dansk klimapolitik

EU's klimapolitik

EU's marked for omsættelige CO2-kvoter

Internationale klimaforhandlinger

Valg af styringsmidler i klimapolitikken

Diskonteringsproblemet i klimapolitikken

Energimarkederne i Danmark og Europa

Grønne certifikater som miljøpolitisk instrument

Støtte til vedvarende energi

Energipolitik og fremtidens energiforsyning

Oliemarkedet og olieprisdannelsen

Grønne skattereformer i teori og praksis

Fiskeriregulering i Danmark og EU

Biodiversitet og naturforvaltning

Værdisætning af miljøgoder

Det grønne nationalprodukt

Globale miljøproblemer og internationale miljøaftaler

Vandforsyning

Biobrændsler og fremtidens fødevare- og energiforsyning

Aftalemøde, aflevering af comitment paper, selvstændigt arbejde, præsentationsdage og aflevering af final paper.

Første møde: 6. september 2016, 12:15-13.00

En bred introduktion til Miljø-, ressource- og klimaøkonomi på kandidatniveau findes i lærebogen af Nick Hanley, Jason F. Shogren and Ben White: Environmental Economics in Theory and Practice, Second Edition, Palgrave Macmillan, 2007.

Øvelsen bygger videre på kandidatfaget Miljø,- ressource- og klimaøkonomi. Det er dog ikke et forudsætningskrav for øvelsen, at man har fulgt dette fag, hvis man på anden vis har gjort sig bekendt med grundlæggende miljøøkonomisk og ressourceøkonomisk teori. Det kan fx ske ved at læse den lærebog, der er nævnt under punktet ”Undervisningsmateriale” ovenfor.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Aflevering af skriftlig paper på dansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der kan benyttes Power Point slides ved fremlæggelsen og diskussionen af øvelsesoplæg

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
op til 20% stikprøve censur på den skriftlige opgave
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • Eksamen
  • 1
  • Projektarbejde
  • 193
  • Total
  • 206