Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Øvelse: Miljø-, ressource- og klimaøkonomi.

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Birch Sørensen (20-7b707f707d396d747d6e73397e7a7d70797e70794b706e7a79397680396f76)
  • Økonomisk Institut
Kursusnummer: AØKK08103U

Engelsk titel

Seminar: Environmental Economics.

Kursusindhold

Formålet med øvelsen er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i et videregående miljøøkonomisk emne efter eget valg og at opnå erfaring i skriftlig og mundtlig præsentation af eget oplæg samt i faglig diskussion af de medstuderendes oplæg.

Målbeskrivelse

Øvelsesdeltagerne vælger selv deres emne ud fra deres interesse. Emner for øvelsesoplæg kan fx være:

Bæredygtig udvikling: Teori og empiriske mål for bæredygtighed

Debatten om grænser for vækst før og nu

Økologiske sammenbrud: Teori og historiske eksempler

Dansk klimapolitik

EU's klimapolitik

EU's marked for omsættelige CO2-kvoter

Internationale klimaforhandlinger

Valg af styringsmidler i klimapolitikken

Diskonteringsproblemet i klimapolitikken

Energimarkederne i Danmark og Europa

Grønne certifikater som miljøpolitisk instrument

Støtte til vedvarende energi

Energipolitik og fremtidens energiforsyning

Oliemarkedet og olieprisdannelsen

Grønne skattereformer i teori og praksis

Fiskeriregulering i Danmark og EU

Biodiversitet og naturforvaltning

Værdisætning af miljøgoder

Det grønne nationalprodukt

Globale miljøproblemer og internationale miljøaftaler

Vandforsyning

Biobrændsler og fremtidens fødevare- og energiforsyning

Anbefalede faglige forudsætninger

Øvelsen bygger videre på kandidatfaget Miljø,- ressource- og klimaøkonomi. Det er dog ikke et forudsætningskrav for øvelsen, at man har fulgt dette fag, hvis man på anden vis har gjort sig bekendt med grundlæggende miljøøkonomisk og ressourceøkonomisk teori. Det kan fx ske ved at læse den lærebog, der er nævnt under punktet ”Undervisningsmateriale” ovenfor.

Tilmelding

for indskrevne studerende. Mere information om semesterstart, tilmeldingskrav, skema mm kan findes på  kandidatsiderne for undervisning på  KUnet.

Mere information om øvelser kan findes i KUnet under   Uddannelsens forløb.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi
Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Studienævn

Økonomisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Autumn (36-50)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Aftalemøde, aflevering af comitment paper, selvstændigt arbejde, præsentationsdage og aflevering af final paper.

Første møde: 6. september 2016, 12:15-13.00

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

En bred introduktion til Miljø-, ressource- og klimaøkonomi på kandidatniveau findes i lærebogen af Nick Hanley, Jason F. Shogren and Ben White: Environmental Economics in Theory and Practice, Second Edition, Palgrave Macmillan, 2007.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 12
Eksamen 1
Projektarbejde 193
Total 206

Eksamen (Skriftlig aflevering)

Prøveform

Mundtlig prøve med opsyn.
Aflevering af skriftlig paper på dansk.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Der kan benyttes Power Point slides ved fremlæggelsen og diskussionen af øvelsesoplæg

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur
op til 20% stikprøve censur på den skriftlige opgave

Eksamensperiode

Deadline for aflevering af commitmentpaper: Senest 1. Oktober 2016

Datoer for præsentationer: 14. og 21. november fra kl 8:15

Dato for aflevering af den endelige opgave: 24. oktober 2016 kl 10.00

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på  kandidatsiderne for eksamen på KUnet.

Reeksamen

Aflevering af en skriftlige opgave og en efterfølgende mundtlig eksamen, hvor eksaminanden også kan blive stillet spørgsmål i de øvrige deltageres præsentationer fra den periode, hvor eksaminanden var tilmeldt undervisning.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende