Øvelse: Virksomhedsanalyse og værdiansættelse (F)

Kursusindhold

Formålet med øvelsen er, at den studerende får mulighed for at foretage en fundamentalanalyse af en selvvalgt virksomhed.

Engelsk titel

Seminar: Business Valuation (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet (hvorved det er markeret med et F)
Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Formålet med øvelsen er, at den studerende får mulighed for at foretage en fundamentalanalyse af en selvvalgt virksomhed. Andre beslægtede områder:

 • Værdiansættelse af private virksomheder
 • Værdiansættelse af virksomheder på emerging markets
 • Værdiansættelse af cykliske virksomheder

Aftalemøde, aflevering af comitment paper, selvstændigt arbejde, præsentationsdage og aflevering af final paper.

første møde 6. september. Tidspunkt informeres af underviser.

 • Penman, Stephen (2012): Financial Statement Analysis and Security Valuation. 5. udg. McGraw-Hill. ISBN 978-007-132640-7
   
 • Sørensen, Ole (2012): Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 4. udg. Gads Forlag. ISBN 978-87-13-05034-5

Kundskaber svarende til det der gennemgås i faget Regnskabsanalyse og aktievurdering (kadidatdel) Pensum: Penman, Stephen (2012): Financial Statement Analysis and Security Valuation. 5. udg. McGraw-Hill. ISBN 978-007-132640-7.
Det vil være en fordel, men ikke et krav, at have forudgående kendskab til pensum i faget ’Årsregnskabsteori og regnskabsanalyse’ (3.årsprøvefag).
Det kræves, at deltagerne har kendskab til indholdet i en fundamentalanalyse samt kendskab til værdiansættelsesmetoder.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af skriftlig paper på dansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
op til 20% stikprøve censur på den skriftlige opgave
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 22
 • Projektarbejde
 • 184
 • Total
 • 206