Bachelorprojekt

Kursusindhold

Til bachelorprojektet er knyttet en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved denne mundtlige eksamen demonstrere beherskelse af de metoder, der er anvendt ved udarbejdelse af projektet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for problemstillingen og dennes afklaring.

Engelsk titel

BA-project

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi

Målbeskrivelse

Bachelorprojektet har som formål at demonstrere beherskelse af følgende. De studerende skal

 • Formulere, afgrænse og operationalisere et i bred forstand økonomisk problem.
 • Udvælge, diskutere og anvende relevante økonomisk-teoretisk og økonometriske tilgange (på bachelorstudiets niveau) relevante for den udvalgte analyse og et evt. et tilhørende empirisk materiale.
 • Dokumentere og forklare den foretagne analyse og redegøre for dens styrker og svagheder.
 • Give en logisk, klar og sproglig korrekt fremstilling af den udvalgte problemstilling og dens afklaring.

Ingen undervisning

Informationsmøde vedr BA forløbet i foråret 2017: Fredag den 2. december 2016, 15.15-17.00

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar med opsyn.
Til bachelorprojektet er knyttet en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved denne mundtlige eksamen demonstrere beherskelse af de metoder, der er anvendt ved udarbejdelse af projektet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for problemstillingen og dennes afklaring.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100% censur
Kriterier for bedømmelse

Grundfagsforudsætningerne afhænger af det valgte emne, men det anbefales at skrive BA-opgaven som en afsluttende studieaktivitet på BA-delen.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 0
 • Total
 • 40