Mikroøkonomi I

Kursusindhold

Mikroøkonomi I (tidligere Mikroøkonomi A) introducerer mikroøkonomisk teori med afsæt i Økonomiske Principper og Matematik fra 1. årsprøve. Faget præsenterer basale begreber i mikroøkonomisk teori og indfører de studerende i formelle, matematiske analyser af mikroøkonomiske spørgsmål. Begge dele forbereder de studerende på senere selvstændigt at kunne læse økonomisk faglitteratur og anvende mikroøkonomiske metoder og tankegange i analysen af økonomiske problemer. I gennemgangen af forskellige teorier og modeller lægges der vægt på sammenhængen mellem de antagelser, der gøres, og de resultater og forudsigelser, som følger heraf.

Mikro I sigter på at give de studerende en introduktion til og forståelse af den enkelte agents beslutninger i en markedsøkonomi med perfekt konkurrence. Der sigtes mod en grundig forståelse af forbrugerens ageren på markedet og dermed efterspørgselens afhængighed af priser og indkomster. Dette fører frem til en beskrivelse af og karakteristika i generel ligevægt, både med og uden producenter. I den forbindelse er de velfærdsmæssige analyser herunder de to velfærdsteoremer særdeles væsentlige. Endelig berøres beslutninger under usikkerhed.

Engelsk titel

Microeconomics I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Forstå, redegøre for og forholde sig kritisk til den grundlæggende mikroøkonomisketeori for økonomier med perfekt konkurrence og (hovedsageligt) to varer.

Færdigheder:

 • Forstå og gengive, hvordan rationelle forbrugere træffer valg mellem forskellige alternativer, afhængigt af priser og indkomst.

 • Analysere og beregne, hvordan forbrugeres adfærd afhænger af deres præferencer.

 • Forstå, og på et grundlæggende niveau anvende, anvende von Neumann-Morgensterns teori om maksimering af forventet nytte.

 • Analysere og beregne generelle ligevægte (Walras-ligevægte) i en økonomi med to agenter (to forbrugere eller én forbruger og én virksomhed).

 • Analysere og beregne Pareto-optimale tilstande i en økonomi.

 • Redegøre for sammenhænge og forskelle mellem begreber som Walras ligevægt og Pareto-optimalitet.

 • Analysere og beregne, hvordan en producent vælger en produktionsplan, når den ønsker at profitmaksimere.

 • Fremstille fagets emner i klart og korrekt sprog.

Kompetencer:

 • Anvende den grundlæggende mikroøkonomiske teori for økonomier med perfekt konkurrence og (hovedsageligt) to varer til at belyse og analysere relevante økonomiske problemstillinger.

 

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, hvor pensum bliver gennemgået og perspektiveret - så vidt muligt, i forhold til empiriske analyser og aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger.

Holdundervisning, hvor der vil blive regnet opgaver i og studeret anvendelser af emner i pensum. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i særlig høj grad foregå med involvering af de studerende. Der stilles en række mindre, skriftlige hjemmeopgaver, som skal afleveres, samt én eksamenslignende frivillig lynprøve. Der er typisk en obligatorisk aflevering hver uge. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene, når besvarelserne er afleveret.

En eller flere gæsteforelæsninger med eksterne foredragsholdere med praktisk viden om de mikroøkonomiske emner eller interne undervisere, der forelæser inden for deres særlige område, ligesom der kan blive anvendt økonomiske eksperimenter o.l. til at understøtte indlæringen

Thomas Nechyba: Microeconomics - An Intuitive Approach with Calculus.

Ole Kveiborg and Michael Teit Nielsen: Forbrugeroverskud, ækvivalerende og kompenserende variationer. Supplerende undervisningsnote.

Økonomiske Principper A og B, Matematik A og B. Det er væsentligt at understrege, at faget har et stærkt matematisk indhold, og at studerende derfor skal være forberedt på at anvende lærte redskaber fra Matematik A og B.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen og 2 timers holdundervisning om ugen i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016, 17F står for Forår 2017)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]” eller “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3” eller “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At hvis for mange studerende har ønsket samme hold, fordeles de studerende tilfældigt på de andre hold.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende.

En oversigt over alle fag på 3. semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 119
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206