Matematik B

Kursusindhold

Indholdet af kurset Matematik B er elementær lineær algebra og videregående analyse med betydning for opbygning, forståelse og anvendelse af matematik i økonomisk teori.

1. Grundlæggende lineær algebra, herunder vektorer, vektorrum, regneregler for vektorer, skalarprodukter (indre produkter) og underrum.

2. Matricer og regning med matricer. Echelonmatricer, regulære matricer og operationsmatricer.

3. Løsning af lineære ligningssystemer og invertering af regulære matricer.

4. Determinanter og udregning af determinanter.

5. Lineære afbildningers matrixligninger og egenværdiproblemet for kvadratiske matricer.

6. Spektralteori for kvadratiske matricer (specielt for symmetriske matricer, herunder spektralsætningen) og kvadratiske former.

7. Visse differentialligninger af første orden.

8. Funktioner af flere reelle variable, herunder ekstremumsbestemmelse (med eller uden bibetingelser) og konveksitet og kvasikonveksitet.

9. Multiple integraler.

10. Udvalgte emner fra sandsynlighedsteori.

Engelsk titel

Mathematics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag

Målbeskrivelse

Faget ”Matematik B” har til formål at opøve de studerende i klar matematisk, deduktiv tankegang og stringent bevisførelse samt at give dem en introduktion til en række væsentlige videregående matematiske begreber, som de senere møder i økonomistudiet, herunder matematiske modeller.

Viden:

 • Den studerende skal i løbet af kurset opnå viden om matematisk metode og tankegang.

 

Færdigheder:

 • I løbet af kurset skal den studerende opnå færdigheder i at gennemføre matematiske ræsonnementer, anvende definitioner og sætninger til at vise nye resultater og kunne anvende teorien til løsning af konkrete problemstillinger inden for elementær lineær algebra og videregående analyse.

 

Kompetencer:

 • Den studerende skal opnå kompetencer i opgaveløsning og i at kunne sammenholde forskellige matematiske emner mhp. anvendelser i økonomisk teori.     

Forelæsninger og holdundervisning. Holdundervisningen omfatter gruppearbejde i forbindelse med opgaveregning og fremlæggelse af skriftlige opgaver.

Frank Hansen og Mogens Nørgaard Olesen: Lineær algebra, Akademisk Forlag 1999, 2003, 2006, 2007, 2009 eller 2014.

Kapitel 1: 11 – 32,

Kapitel 2: 43 – 56,

Kapitel 3: 59 – 76,

Kapitel 4: 80 – 90,

Kapitel 6: 127 – 129,

Kapitel 7: 155 – 156,

Kapitel 8: 185 – 193,

Kapitel 9: 199 – 211,

Kapitel 10: 221 – 228,

Kapitel 11: 249 – 266.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 1, Hans Reitzels Forlag 2014

Kapitel 10: 581 – 645.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 2, Hans Reitzels Forlag 2014

Kapitel 10: 449 – 480,

Kapitel 16: 815 – 855, 863 – 864, 894 – 903.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 3, Hans Reitzels Forlag 2014

Kapitel 3: 235 – 264,

Kapitel 5: 361 – 396,

Kapitel 7: 617 – 626, 647 – 717.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Eksamensopgaver i matematik med rettevejledninger, Hans Reitzels Forlag 2013

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger og 3 timers holdundervisning i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016, 17F står for Forår 2017)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]” eller “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3” eller “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At hvis for mange studerende har ønsket samme hold, fordeles de studerende tilfældigt på de andre hold.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende.

En oversigt over alle fag på 2. semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Lommeregner og CAS-værktøjer er ikke tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Bemærkninger vedr karaktergivningen:

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation inden for de emner, der fremgår af målbeskrivelsen, og i besvarelsen må der ikke forekomme nogen usikkerhed eller fejl i det stof, som forudsættes bekendt for at kunne påbegynde det pågældende kursus.

Karakteren 7 gives for den middelgode og solide præstation, hvor der kun forekommer få væsentlige fejl og mangler.

Karakteren 02 kan ikke opnås, hvis der i besvarelsen forekommer markant usikkerhed i det stof, som forudsættes bekendt for at kunne påbegynde det pågældende kursus.

Karakteren –3 gives, hvis der i besvarelsen ikke er demonstreret kendskab til noget emne i det pågældende kursus.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 119
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206