Økonomiske principper A

Kursusindhold

Faget introducerer centrale økonomiske emner og begreber og giver en bred, simpel indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. I faget gennemgås en række fundamentale økonomiske principper, som er vigtige for økonomisk beslutningstagen (for husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner, politikere etc.) samt for forståelse af økonomiens funktionsmåde. En bred økonomisk forståelse kræver kendskab til to delområder: såkaldt mikroøkonomi og makroøkonomi. Økonomiske Principper A fokuserer primært på mikroøkonomiske aspekter. Her beskrives teori om, hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger, samt deres interaktion via et marked.

Kurset giver bl.a. et indblik i basal økonomisk adfærdsteori, markedsmekanismens funktionsmåde, mulige markedsimperfektioner, fordele og ulemper ved et frit marked, reguleringspolitik, effekter af international handel, betydningen af forskellige varekarakteristika og betydningen af forskellige konkurrenceformer. Kurset introducere også eksperimenter (med studenterdeltagelse) og empirisk analyse til at teste teorier. Formålet med eksperimenterne er at illustrere økonomiens funktionsmåde i praksis og sammenholde dette med den økonomiske teori. Endelig indeholder kurset gæsteforelæsninger, som illustrerer brugen af økonomisk metode i praksis.

Engelsk titel

Principle of Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - valgfag på BA delen

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Redegøre for og give præcise definitioner af grundlæggende økonomiske begreber (alternativomkostninger, externalitet, elasticitet osv.).
 • Forstå grundlæggende økonomiske metoder og teorier (fx en simpel udbud‐efterspørgsels model)
 • Redegøre for og forklare den økonomiske intuition bag teoretiske resultater (fx at der altid er gevinster ved handel ifølge teorien om komparative fordele)
 • Redegøre for og diskutere teoriernes antagelser (fx antagelsen om fuldkommen konkurrence).

 

Færdigheder:

 • Anvende fagets teori og metodegrundlag til at foretage simple økonomiske argumenter
 • Forstå og anvende basale fagtermer og begreber, som er nødvendige til at indgå i en faglig økonomisk diskussion.
   

Kompetencer:

 • I konkrete, simple problemstillinger anvende fagets begreber og metoder til at lave en basal økonomisk analyse.
 • Bringe den opnåede viden og tilegnede færdigheder i spil til at tilegne sig mere avanceret viden indenfor mikroteori og anvendt mikroøkonomi, som anvendes i en række økonomiske fag, og som bygger oven på de basale færdigheder gennemgået i Økonomiske Principper A.

 

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved
holdundervisningen laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål.
Forelæsningerne vil også indeholde forskellige gæsteforedrag. Endelig skal man
som studerende deltage i et par enkelte computerbaserede økonomiske
eksperimenter i vores it‐lab.

Hovedpensum:

Titel: Economics, 3nd edition 2014

Forfatter: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor

ISBN: 1408093790

Deltagelse i kurset forudsætter ingen anden forudgående kendskab til økonomi. Formålet med faget Økonomiske Principper A at give maksimal indsigt i økonomisk tankegang med så lidt brug af matematik som overhovedet muligt. Der vil således kun være begrænset brug af matematiske redskaber.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen og 2 timers holdundervisning i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016, 17F står for Forår 2017)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]” eller “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3” eller “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At hvis for mange studerende har ønsket samme hold, fordeles de studerende tilfældigt på de andre hold.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende.

En oversigt over alle fag på 1. semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Karakteren 12 opnås, når alle begreber er præcist beskrevet, det er klart fra besvarelsen at den studerende har fuld forståelse for de relevante metoder og teorier, herunder resultater og antagelser. Besvarelsen viser, at den studerende kan anvende fagets teori og metodegrundlag til at lave selvstændige økonomiske argumenter med brug af de korrekte fagtermer og begreber. Besvarelsen viser, at den studerende kan sætte sig ind i en økonomisk problemstilling og kan anvende fagets begreber og metoder til at lave en udtømmende økonomisk analyse af den pågældende problemstilling med udgangspunkt i fagets faglige niveau.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 203
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 275