Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Praktisk tidsrækkeanalyse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

For pris, klik her

Niveau Kandidat
Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Anders Milhøj (13-437066677475304f6b6e6a716c4267657170306d7730666d)
 • Økonomisk Institut
Kursusnummer: AØKA08208U

Engelsk titel

Praktisk tidsrækkeanalyse

Kursusindhold

1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.

2) Forudsigelser  ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder

3) Sæsonkorrektion

4) Intuitive tidsrækkemodeller ved hjælp Unobserved Components

I kurset læres, hvorledes disse analyser foretages ved hjælp af SAS. .

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • have kendskab til SAS's formater til datoer og tidspunkter
 • evne til, at vurdere tidsrækkers struktur, fx trends og sæson
 • have viden om simple tidsrækkemodeller med stor praktisk anvendelighed

 

Færdigheder:

 • evne til praktisk håndtering af tidsrækkedata i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • have færdighed i interpolation og udfyldning af manglende observationer i tidsrækker
 • kunne forudsige tidsrækker ved hjælp af de forskellige metoder eksponentiel udglatning
 • kunne sæsonrense ved hjælp af X12
 • kunne bestemme Unobserved Components Modeller, herunder at fremskaffe information om tidsrækkens struktur

 

Kompetencer:

 • kunne behandle tidsrækker i SAS herunder valg af format, valg af observations og tilrettelæggelse af data med henblik på videre analyse
 • kunne anvende SAS til ikke-parametrisk analyse af tidsrækkedata, især med henblik på forudsigelse og sæsonrensning
 • kunne anvende SAS til hurtig bestemmelse af sæson ARIMA modeller for tidsrækkedata
 • fremskaffe information om en tidsrækkes struktur ved hjælp af modeller for uobserverede komponenter

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset forudsætter viden svarende til bestået 1. årsprøve og 'Sandsynlighedsegning og statistik minimum sideløbende.
For udefrakommende mindst Matematik på A niveau fra gymnasiet.

Bemærkninger

Kurset dækker over 4 weekender, med undervisning lørdag/søndag i tre weekender og skriftlige eksamen hjemme i én weekend.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket evt. et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (16E står for Efterår 2016)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (og vent tålmodigt for svar)
-Vælg: “2200-E16; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-3”
-Tryk: “Se skema”

Tilmelding

for indskrevne studerende. Mere information om semesterstart, tilmeldingskrav, skema mm kan findes på  kandidatsiderne for undervisning på  KUnet og bachelorsiderne for undervisning på  KUnet.

For enkelfagsstuderende kan tilmelding ske via siderne Åbent Universitet og Merit.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Studienævn

Økonomisk Studienævn

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Den kursusansvarlige

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Weekend kursus:
Dato: 29-30/10, 5-6/11 og 19-20/11, 2016
Kl 10.15 - 16.00
Eksamen: 26-27/11, 2016.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Desuden demonstreres metoderne ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse samt feedback sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013

(se evt     https://support.sas.com/pubscat/bookdetails.jsp?pc=63980 )

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Holdundervisning 18
Eksamen 24
Forberedelse 146
Total 206

Eksamen (Tag-hjem)

Prøveform

Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen er en 24 timers hjemmeopgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Censurform

Ekstern censur
20% ekstern censur

Eksamensperiode

Lørdag 26. november 2016 kl 10.00 til søndag 27. november 2016 kl 10.00.

Optagne studerende kan læse mere om eksamen på
https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ka/​eksamen/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Lørdag 18. februar 2017 kl 10.00 til søndag 19. februar, 2017  kl 10.00.

Ved få tilmeldte kan eksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af datoen, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende