Programmering og statistik med SAS

Kursusindhold

Indenfor SAS-programmering gennemgås de mange programmerings muligheder i et SAS datastep, konvertering af datasæt med andre formater til SAS herunder håndtering af formatbiblioteker. Af specielle emner kan nævnes håndtering af tekstvariable, do-løkker, arrays og SAS-makroer, fx til Monte Carlo og bootstrap-analyser. Som eksempler på statistiske emner kan nævnes procedurer til clusteranalyse og diskriminansanalyse.

Engelsk titel

Programming and Statistics using SAS

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag dog anbefalet fra 3. år.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

I kurset behandles mange forskellige emner indenfor praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser. I kurset behandles desuden statistiske og økonometriske procedurer, som ikke indgår i polit-studiets øvrige kurser. I kurset fokuseres på den praktiske anvendelse af procedurerne og på fortolkningen af output. Den bagvedliggende statistiske teori er ikke i fokus.

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • have kendskab til database strukturen i SAS.
 • have kendskab til de mange muligheder for at lægge data tilrette ved hjælp af SAS
 • have kendskab til SAS-procedurernes opbygning

 

Færdigheder:

 • evne til praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • forstå opbygningen af ikke-trivielle SAS-programmer
 • kunne anvende SAS procedurer
 • fremskaffe information ud fra SAS's hjælpefaciliteter med henblik hurtigt at anvende (endog ukendte) SAS-procedurer til løsning af et konkret statistisk problem

 

Kompetencer:

 • kunne anvende SAS til praktisk databehandling, især med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • hurtigt kunne fremskaffe statistiske resultater ved hjælp af de statistiske procedurer i SAS også selvom disse procedurer er ukendte

Ved forelæsningerne gennemgås metoderne ved online SAS-sessioner. Under forelæsningerne regnes en del øvelsesopgaver, der gennemgås, hvorved der sikres feedback.

Forelæsningsnoter i form af udleverede SAS-programmer samt online-SAS manualen.

Kurset 'Sandsynlighedsregning og Statistik' (Økonometri A) og at Økonometri I (Økonometri B) mindst følges sideløbende med 'Programmering og statistik med SAS' . For deltagere fra andre studier kræves et introducerende statistikkursus. Forhåndskendskab til SAS er ikke en forudsætning.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr. uge i 14 uger.

Tid og sted:
Tid og sted for undervisning kan ses ved at trykke på linket under "Se skema". 17F står for Forår 2017.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1617/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F17; [Navn på kursus]”
-Vælg: Liste
-Vælg “Forår/Spring – uge 4-29”
-Tryk: “Se skema”

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206